Kies je type vereniging

Vereniging met ondernemingsnummer

Aanmelden met ondernemingsnummer(Nieuwe venster)

Feitelijke vereniging

zonder ondernemingsnummer

Aanmelden als burger(Nieuwe venster)

Belangrijk voor je vereniging

Ja. Je mag iemand vragen om met vaste regelmaat bij te klussen voor je vereniging. Bijvoorbeeld: een bijklusser mag wekelijks het grasveld van jouw voetbalploeg onderhouden.

 • Werknemers die minstens 4/5 werken (een studentenjob komt niet in aanmerking om die 4/5 te bepalen),
 • gepensioneerden, en
 • zelfstandigen.

Bijzondere bepalingen over wie mag bijklussen

Nee. Je vereniging mag geen beroep doen op een bijklusser ter vervanging van een werknemer die ze de afgelopen vier kwartalen in dienst had.

Nee. Verenigingswerk wordt niet als werk beschouwd, dus je moet geen arbeidscontract afsluiten. Maar de afspraak met de bijklusser moet wel op papier staan. Je vereniging moet met die persoon een bijkluscontract sluiten. Daarin worden onder andere de duur, de vergoeding en de belofte dat die de grens voor de bijklusregeling niet zal overschrijden, vastgelegd.

Ja. Je vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade hebben. De polisnummers moeten in de overeenkomst vermeld worden.

Nee. Verenigingswerk mag niet gecombineerd worden met professioneel werk voor dezelfde vereniging, op hetzelfde moment.

Je mag iemand onbelast laten bijklussen bij een initiatief in de socioculturele sfeer. Openbare besturen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als verenigingen met ondernemingsnummer.

Dit moet je weten om een aangifte te doen

Volgens het Belgische recht spreek je van een feitelijke vereniging zodra twee of meer mensen het idee ontwikkelen om samen ‘een ideëel doel te verwezenlijken’. In de praktijk is het een informele groep of club die geen juridische grond of rechtspersoonlijkheid heeft. Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, is ze waarschijnlijk een feitelijke vereniging.

Je kunt het nagaan in de zoekmachine van de Kruispuntbank van Ondernemingen(Nieuwe venster). Daar vind je je ondernemingsnummer ook terug als je het vergeten bent.

Je hebt het volgende nodig:

 • het rijksregisternummer van de persoon die een dienst levert aan je vereniging,
 • de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar), en
 • het bedrag van de vergoeding (per maand).

Wanneer je als mandataris een aangifte doet, heb je ook het ondernemingsnummer nodig van de vereniging die je vertegenwoordigt.

Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, maak je voor haar een uniek identificatienummer aan wanneer je voor het eerst een aangifte doet in de onlinedienst Bijklussen.

 • Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode via mobiele app.
 • Start je aangifte.
 • Kies ‘Voeg een nieuwe feitelijke vereniging toe’.
 • Voer de gevraagde gegevens in.

De onlinedienst geeft je een uniek identificatienummer dat je verder kan gebruiken voor alle bijklusaangiften voor die vereniging.

Je hebt nodig:

 • de rijksregisternummers van (minstens) 2 vertegenwoordigers van je vereniging,
 • naam,
 • adres, en
 • contactgegevens.

De toegangsbeheerder van de onderneming zal je nog geen toegang tot de onlinedienst gegeven hebben. Neem contact op met de Toegangsbeheerder of de Hoofdtoegangsbeheerder voor jouw onderneming.

Heeft je vereniging een Hoofdtoegangsbeheerder?

Als je vereniging bijvoorbeeld de jaarlijkse fiches voor Belcotax moet indienen, of als ze subsidies aangevraagd heeft, dan heeft ze zeker een Hoofdtoegangsbeheerder. Weet je niet wie het is, bel dan naar het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 (maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur). Het contactcenter kan je zeggen wie je Hoofdtoegangsbeheerder is.

Heeft je vereniging geen Hoofdtoegangsbeheerder?

In dat geval moet de vereniging er een aanstellen. Dat is een taak voor een wettelijk vertegenwoordiger van je vereniging. Als je niet weet wie je vereniging wettelijk vertegenwoordigt, kan je dat opzoeken door het ondernemingsnummer in te voeren in KBO Public Search(Nieuwe venster).

Als wettelijk vertegenwoordiger stel je een Hoofdtoegangsbeheerder aan via CSAM:

 1. Ga naar de pagina Beheer der Toegangsbeheerders van CSAM(Nieuwe venster).
 2. Klik op ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’.
 3. Kies de standaardprocedure en klik op de knop ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’
 4. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID).
 5. Vul het ondernemingsnummer van je vereniging in.
 6. Stel een Hoofdtoegangsbeheerder aan door zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer op te geven. De Hoofdtoegangsbeheerder moet een wettelijk vertegenwoordiger of een werknemer van de vereniging zijn. Bevestig.

Ik ben Hoofdtoegangsbeheerder en wil een gebruiker toegang geven tot Bijklussen. Wat moet ik doen?

Heb je nog nooit gebruikers beheerd, of ben je vergeten hoe het moet? Lees dan onze pdf met het stappenplan(.pdf-Nieuwe venster).

Je moet de persoon in kwestie toegang geven tot Bijklussen via de onlinedienst Toegangsbeheer op het portaal van de sociale zekerheid. Je opent die onlinedienst door te klikken op het icoontje dat verschijnt wanneer je je met je elektronische identiteitskaart aanmeldt op de homepagina van het portaal(Nieuwe venster).

Toegangsbeheer is geen mobiele onlinedienst. We raden af om hem te gebruiken op een smartphone.

Doe je aangifte vóór het begin van de klus.

Wil je na uitvoering van de klus nog een aanpassing doen ? Doe dat dan ten laatste tegen het einde van de maand die volgt op de maand waarin de klus uitgevoerd werd.

Let op: als je een aangifte of aanpassing te laat doet, wordt ze geweigerd.

Je aangifte kan om drie redenen geweigerd worden:

 • de persoon die je wilt laten bijklussen, beantwoordt niet aan de voorwaarden van de bijklusregeling, of
 • het maximumbedrag dat de bijklusser mag verdienen, is overschreden,
 • de aangifte is te laat ingediend.

Raadpleging

De onlinedienst biedt een overzicht van alle aangiften voor verenigingswerk die je vereniging afgesloten heeft.

Je hebt enkel iets nodig om je online te identificeren: je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode met mobiele app.

Je kunt het nagaan in de zoekmachine van de Kruispuntbank van Ondernemingen(Nieuwe venster). Daar vind je je ondernemingsnummer ook terug als je het vergeten bent.

Voor sociale dienstverrichters

Om als sociale dienstverrichter aangiften in te voeren, te raadplegen en te bewerken voor een vereniging, heb je een mandaat nodig voor de groep ‘Bijklussen’. Dat mandaat moet je elektronisch invoeren in de onlinedienst Mahis op het portaal van de sociale zekerheid(Nieuwe venster). Weet je niet hoe je dat doet? Bekijk dan zeker de handleiding op de portaalpagina van Mahis.