Kies je profiel

Bijklusser

Jij moet geen aangifte doen. Je kunt wel nagaan of je nog mag bijklussen en of een vereniging aangifte voor jou heeft gedaan.

Ik wil bijklussen voor een vereniging of openbaar bestuur

Vereniging of openbaar bestuur

Zodra twee of meer mensen samen iets organiseren, worden ze hier als een vereniging beschouwd. Je kunt een vereniging vormen met of zonder ondernemingsnummer. Je vereniging moet aangifte doen van het verenigingswerk.

Ik vertegenwoordig een vereniging of openbaar bestuur

Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, er is geen aangifte, en het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen (maximaal 34,71 euro per dag).

Verenigingswerk is wel betaald, en het is dan ook formeler. Het moet voldoen aan de voorwaarden die op deze site beschreven staan. Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (dus ook geen vergoeding voor je onkosten).

Lijst van toegelaten activiteiten

We beschouwen een activiteit voor een vereniging als ‘verenigingswerk’ als ze op deze lijst staat:

 1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 3. Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur
 4. Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen
 5. Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector
 6. Gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur
 7. Vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen
 8. Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op school of tijdens schoolvakanties, evenals bij het transport van en naar de school
 9. Nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
 10. Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats
 11. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs
 12. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed
 13. Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs
 14. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, sport, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector
 15. Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen
 16. Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt